De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 1)

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 1) Nederland kent een lange traditie van woonbeleid. Betaalbaarheid (prijs), beschikbaar­heid (aanbod, volume) en kwaliteit van de woningvoorraad zijn decennia lang de hoofddoelen van dit beleid geweest. Om deze doelen te bereiken zijn in diezelfde afgelopen decennia meerdere instrumenten ingezet, zoals de huurregulering, het domein van woningcorporaties, de [...]