Eigen woning wordt duur voor de gepensioneerde van morgen

Het woningbezit in Nederland is de afgelopen decennia sterk toegenomen, van 36% in 1972 naar 60% in 2012. Daardoor hebben ook steeds meer ouderen een koopwoning. Wie eenmaal een koopwoning heeft, gaat bij verhuizing meestal weer naar een koopwoning. In de komende decennia zal het woningbezit van ouderen nog verder stijgen. Van de huishoudens in [...]