Het gaat goed met Airbnb in Amsterdam

Al meer dan 11 duizend Amsterdamse huishoudens bieden op de website van Airbnb hun diensten aan. Omgerekend gaat het om ongeveer één op de zes woningbezitters. Het enthousiasme is begrijpelijk. Na aftrek van de benodigde gemaakte kosten kan een doorsnee maand de huizenbezitter € 350 opleveren. Dat heeft zo zijn consequenties. Een huis in het [...]