Start nu met de actie tegen het Banken kartel!

Hiervoor vragen wij een jaarlijkse vergoeding van €17,50 of een eenmalige bijdrage van €150,-. Zie voor meer informatie over deelname, de deelnamevoorwaarden.

Wacht niet te lang. Wie het eerst komt profiteert van bovenstaand lage start-deelnametarief. Als u in 2016 inschrijft blijft u volledig deelnemen voor de eenmalige betaling van €150,-. of jaarlijks €17,50

Bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2017 deelnemen kost eenmalig van € 200,-. of jaarlijks € 25,-. Wel zo eerlijk, hoe langer u wacht hoe hoger uw bijdrage zal zijn.

Bijdrage leveren