Onderwerp: Deel uw kennis van de woningmarkt voor EUR 150,- per vraag

Geachte heer/mevrouw,

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) verricht onderzoek naar concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt. Voor haar onderzoek heeft SOMI een brief opgesteld aan de Autoriteit Consument & Markt. Doel daarvan is om informatie in te winnen over het gebrek aan concurrentie op de hypotheekmarkt. Onze (concept) brief kunt u hier inzien.

Mogelijk heeft u aanvullingen en die horen wij graag. SOMI vergoedt EUR 150,- aan iedereen die een aanvulling levert die wij overnemen in ons verzoek.

Wij verwerken uw reacties per mail, bijvoorbeeld met extra vragen, toelichtingen of (verwijzingen naar) onderliggende stukken, tot 1 november 2016. Daarna gaan wij het resultaat versturen. Onze brief en het antwoord daarop publiceren wij op onze site http://kenniscentrumvastgoedfinanciering.nl/correspondentie/.

Voor uw ondersteuning is een verkorte handleiding opgenomen onder http://kenniscentrumvastgoedfinanciering.nl/wob/.

Zie http://kenniscentrumvastgoedfinanciering.nl voor alle overige informatie en voor onze vervolgonderzoeken. Onze kracht ligt bij u. Dank voor uw steun.

Met vriendelijke groet,

 

Mr. drs. H.J.M.G. Franke

Stichting Onderzoek Marktinformatie

 

Toelichting

Voor een extra vraag in dit informatieverzoek (of eventuele aanvullende verzoeken) ontvangt u tenminste EUR 150,- per aanvulling. De aanvulling zou steeds moeten komen onder no. 9 en verder van bijgevoegd concept. Doet u mee als deelnemer aan onze actie? Dan wordt deze vergoeding verrekend met uw deelnamevergoeding. Heeft u extra onkosten of bijzondere inspanningen of waardevolle informatie? Dan verzoeken wij u om daar vooraf apart contact met ons over op te nemen. SOMI is niet gehouden haar beslissingen over het stellen van vragen en het vergoeden van input daarvoor nader te motiveren of toe te lichten.