Lid Raad van Toezicht

 

Algemeen

De Stichting Onderzoek Marktinformatie (‘SOMI’) heeft onder meer als doelstelling het signaleren en onderzoeken van vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder ook met betrekking tot:

  • de financiering van onroerend goed,
  • wonen, zorg en vergrijzing.

Naast onderzoek en het uitbrengen van publicaties daarover, richten wij ons op basis van onze onderzoeken en de reacties van derden daarop, ook op structurele (markt-) hervormingen en op belangenbehartiging.

Vacature

Met het oog op de huidige samenstelling van haar Raad van Toezicht in combinatie met haar collectieve behartiging van belangen conform de Claimcode 2011 heeft SOMI op dit moment ten minste een vacature in haar Raad van Toezicht voor:

een jurist die beschikt over de specifieke ervaring en juridische expertise die noodzakelijk is voor een adequate advisering over, en adequaat toezicht op, de governance van SOMI en de juridische aspecten van het door het bestuur daarvan gevoerde beleid.

Wij zoeken een toezichthouder die:

  • een duidelijke visie heeft op innovatie, compliance en toezicht,
  • actief betrokken is bij de vernieuwingen op de markten waarop SOMI actief is,
  • ervaring heeft met de opzet en uitvoering van een integriteitsbeleid en zicht heeft op integriteitsvraagstukken,
  • kennis heeft van juridische vraagstukken en corporate litigation,
  • eigen inbreng heeft van vernieuwende ideeën en initiatieven,
  • aantoonbare maatschappelijk betrokkenheid heeft.

Aandachtsgebied

SOMI werkt op basis van ‘crowdresourcing’, wat tot gevolg heeft dat zij bij de uitvoering van haar acties (juridische en economische) input ontvangt van een groot aandeel deelnemers. Deze input wordt vergoed in de vorm van (marktconforme) vergoedingen voor onkosten en inspanningen, in combinatie met de bruikbaarheid van de aangeleverde informatie en de betekenis daarvan voor de acties van SOMI.

Een bijzonder aandachtsgebied voor de juridische expertise binnen de Raad van Toezicht zal zijn de beoordeling van de omvang en aard van de vergoedingen die de deelnemers aan de actie(s) ontvangen voor hun bijdragen, een en ander op voorstel van de Raad van Bestuur van SOMI.

Daarnaast speelt de Raad van Toezicht een cruciale rol als toezichthouder op de Raad van Bestuur en de belangenbehartiging door SOMI van degenen die zich daarvoor aangemeld hebben.

Vergoeding

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn gelijk. De vergoeding bestaat uit een vast uurtarief – in de meeste gevallen EUR 80,00 – in combinatie met een vergoeding die afhankelijk wordt gesteld van het succes van de belangenbehartiging van SOMI door derden.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Toezicht van SOMI? Dan nodigen wij u graag uit om uw mail met CV te sturen aan info@kenniscentrumvastgoedfinanciering.nl ter attentie van de heer F. Meijer.