Vervolg Crowd Resourcing actie: WOB-verzoek Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Donderdag wordt het WOB-verzoek gepubliceerd dat SOMI gisteren heeft gericht aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Wij zullen er ook aandacht aan besteden in onze eerstkomende nieuwsbrief. Als ontvanger op onze mailinglist kunt u het twee dagen eerder downloaden.
 
Onze vragen hebben als doel om boven tafel te krijgen, waarom het BZK aan de Autoriteit Consument & Markt medio augustus 2015 opdracht heeft gegeven om een onderzoek te doen naar de marges op spaarhypotheken, zonder dit verzoek of de resultaten daarvan vervolgens te delen met het publiek of met het parlement.
 
Eerder maakte een deelnemer aan onze crowd resourcing actie er ons al op attent, dat de ACM zelfs niet wilde aangeven wie de afzender of de ontvanger waren van de correspondentie hierover tussen de toezichthouder en het Ministerie in de periode augustus 2015 – maart 2016.
 
Meer in het algemeen is het zo, dat de Nederlandse woningmarkt en de financiering daarvan onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vallen, terwijl dit ministerie de discussie over kartelvorming in de Nederlandse markt voor hypotheken, grotendeels lijkt te hebben overgelaten aan het Ministerie van Financiën.
 
Wij willen dus weten, welke informatie hierover bij BZK wel beschikbaar was in de periode 2008 – 2016, en welke rol zij gedurende jaren exact gespeeld heeft op dit beleidsterrein. Ook omdat het ons eerste verzoek is aan deze participant, zijn onze vragen breed geformuleerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Stichting Onderzoek Marktinformatie
Het bestuur

 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Onze adresgegevens:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Hier kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van onze mails aanpassen:
Update uw gegevens of schrijf u uit van deze lijst.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*