Resultaat Crowd Resourcing actie SOMI/ACM

Vandaag dient SOMI haar bezwaar in tegen twee besluiten van de ACM op grond van de Wet openbaarheid bestuur.
 
De bezwaren hebben als doel om boven water te krijgen, wat de ACM eigenlijk wist van de onderlinge samenwerking tussen banken op de Nederlandse hypotheekmarkt, en wat zij daarover heeft gecommuniceerd aan derden, in het bijzonder overheden, banken en het publiek, in de periode 2008-2015.
 
Voor de publieksparticipatie (‘crowd resourcing’) bij onze actie, hebben wij op 25 juli jl. ons concept bezwaarschrift laten circuleren onder de ontvangers van deze malinglist.


Het resultaat daarvan was als volgt:
 
Een van onze lezers was het opgevallen, dat op pagina 2 van de WOB-inventarislijst de kolommen ‘afzender en ontvanger’ niet waren ingevuld:
  • In het bijzonder gaat het om de entry 14-08-2015 ‘verzoek BZK om onderzoek naar marges spaarhypotheken’.
  • Eerder (niet chronologisch en zonder aanduiding ontvanger) staat bij de entry 17-08-2015 ‘toezegging ACM om eerdere rapportage spaarhypotheken te actualiseren
 
Het gaat hier om een waardevolle bijdrage. Deze bijdrage zal ertoe leiden, dat SOMI ook bij het Ministerie van Buitenlandse zaken een Wob-verzoek zal indienen, met als doel specifiek hier ook meer informatie over openbaar te krijgen.
 
SOMI heeft met de inbrenger van deze bijdrage een regeling getroffen voor vergoeding van de tijdsbesteding en voor de vergoeding van aanvullende werkzaamheden in de toekomst.
 
SOMI wil hierbij van de gelegenheid gebruik maken om ook alle overige inzenders te bedanken voor alle ontvangen hypotheek- en WOB-gerelateerde informatie. Deze informatie heeft nog niet geleid tot aanvullende acties of uitbreiding van ons onderzoek, maar daar kan in de toekomst nog verandering in komen.
 
Als ontvanger van deze nieuwsbrief kunt u hier het bezwaarschrift zoals dat vandaag is verstuurd, als eerste inzien. Wij zullen het morgen ook online plaatsen, met de lancering van de eerste van een reeks van nieuwsbrieven over ons onderzoek, waarmee wij het publiek op de hoogte gaan houden van onze vorderingen.

 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Onze adresgegevens:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Hier kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van onze mails aanpassen:
Update uw gegevens of schrijf u uit van deze lijst.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*