Vordering van stukkenInleidingWanneer het gaat om het verzamelen van documenten die niet bij de overheid, maar bij private partijen beschikbaar zijn, kan een beroep worden gedaan op artikel 843 van het Wetboek van Rechtsvordering
(art. 843 Rv).Deze vordering staat ook wel bekend als (een beroep op) de zgn. ‘exhibitieplicht’. Met een beroep hierop kan inzage, afschrift of een uittreksel van stukken worden gevraagd (ook op elektronische bestanden zoals e-mail en presentaties) waarover de eisende partij niet beschikt, maar de gedaagde partij (in-)direct wel.In de meeste gevallen geldt daarbij de eis dat er een rechtsbetrekking is tussen eiser en gedaagde. Voor die gevallen waarin SOMI partijen aansprakelijkheid stelt voor schade, wordt er hierna van uit gegaan dat deze basis al aanwezig is.Doel van een beroep op de exhibitieplichtHet doel van een beroep op de exhibitieplicht kan zijn:  • Het beter onderbouwen of uitbreiden van nieuwe of bestaande claims.

  • Het uitbreiden van de al bekende kring van betrokkenen.

  • Het beperken van een beroep op uitsluiting van aansprakelijkheid of schulduitsluitingsgronden door derden.Wat zoekt SOMIWil een vordering tot het overleggen van stukken bij de rechtbank succesvol zijn, dan moet het tenminste voldoen aan twee eisen:  • de vordering moet gaan over stukken die daarin voldoende specifiek geïdentificeerd worden

  • en er moet een rechtmatig belang zijn om die stukken op te vragen.Als beginpunt zou gezegd kunnen worden dat de gevraagde stukken een relatie moeten hebben met de feiten en gebeurtenissen zoals opgenomen in onze tijdslijn.Follow upWanneer u beschikt over aanwijzingen die een bijdrage kunnen leveren aan onze dossiers, dan kunt u dat aan ons mailen. Daarbij kunt u bijlagen toevoegen waarin de op te vragen documenten voldoende specifiek geïdentificeerd worden.Wij stellen een totaaloverzicht samen van documenten per partij waarvan informatie wordt gevorderd, en dienen deze in een enkele vordering in, namens iedereen die bij SOMI aangemeld is. Waar mogelijk verwijderen we dubbele verzoeken of vullen we het overzicht aan op basis van onze eigen inventarisatie en knowhow over de betrokken partij(en). Ook zorgen wij dat aan alle formele eisen wordt voldaan en dat er waar nodig bezwaar wordt gemaakt tegen afwijzingen van informatieverzoeken. Wanneer u aangeeft dat er een risico kan ontstaan dat er informatie ‘zoek raakt’, kunnen wij besluiten tot een verzoek om een ‘bewijsbeslag’ op stukken (art. 843a Rv).Alle reacties worden op de site gepubliceerd. SOMI publiceert ook een overzicht van de meest actieve vragenstellers en de meest waardevolle bijdragen. Graag aangeven wanneer u daarbij anoniem wilt blijven, wanneer u onder een alias wilt bijdragen of wanneer u vanwege uw bijdrage onkosten heeft moeten maken.LinksZie voor informatie of bronnen ook: