Leidraad WOB-verzoekenInleidingBent u nog niet bekend met de mogelijkheden om bij de overheid extra informatie op te vragen over wat u bezig houdt? Er zijn 2 algemene video presentaties te zien op:
Doel van de WOB-verzoekenOp grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (‘WOB’) kan informatie van het publiek die bij de overheid beschikbaar is, opgevraagd worden. Een algemene introductie daarover, met een lijst van instanties waarbij informatie kan worden opgevraagd, is te vinden op Wet openbaarheid van bestuur.Wat zoekt SOMIVoor haar lopende acties is SOMI op zoek naar vragen aan:  • Ministerie van Financiën

  • Ministerie van Economische Zaken

  • Openbaar Ministerie

  • De Nederlandsche Bank N.V.

  • Stichting Autoriteit Financiële Markten

  • Autoriteit Consument & Markt/Nederlandse Mededingingsautoriteit

  • Centraal Bureau voor de Statistiek

  • Het Centraal Planbureau

  • Bestuursorganen van de Europese Uniewaarvan de antwoorden ons verder brengt in de kennisverspreiding of de belangenbehartiging in onze acties. Wij vragen daarbij uw inbreng om de juiste vragen te stellen.InhoudelijkOm toegewezen te worden, is het belangrijk dat een vraag of verzoek om informatie inhoudelijk aan wettelijke eisen voldoet. Een algemeen overzicht van deze eisen is te vinden op Rijksoverheid website


Let erop dat de WOB uitsluitingen bevat, bijvoorbeeld waar het gaat om de privacy van individuen of bepaalde vragen rondom organisaties die (al) onder bijzondere wetgeving vallen. Twijfelt u over de houdbaarheid of over de formulering van een vraag, dan kunt u daarover altijd mailen met ons. Mogelijk hebben wij bepaalde vragen ook al eerder langs zien komen.


Follow upWanneer u een goede vraag heeft in deze zaak, dan kunt u deze naar ons mailen, waar mogelijk met als bijlage alle documenten die ermee te maken hebben. Wij voegen de vragen samen en dienen deze gezamenlijk in, namens iedereen die bij SOMI aangemeld is. Waar mogelijk vermijden we dubbele vragen of vullen we uw verzoek aan met onze eigen informatie en documenten. Ook zorgen wij dat aan alle formele eisen wordt voldaan en dat er waar nodig bezwaar wordt gemaakt tegen afwijzingen van informatieverzoeken.Alle reacties worden op de site gepubliceerd. SOMI publiceert ook een overzicht van de meest actieve vragenstellers en de meest waardevolle bijdragen. Graag aangeven wanneer u daarbij anoniem wilt blijven, wanneer u onder een alias wilt bijdragen of wanneer u vanwege uw bijdrage onkosten heeft moeten maken.LinksZie voor meer informatie ook: